top of page

CÁC CHUYỀN XI MẠ

IMG_3132.jpg

Mạ Kẽm

Mạ kẽm trắng xanh: mạ treo, mạ quay

Mạ  kẽm đen: mạ treo

Kích thước bể mạ:

D2400mm x R500mm x S1350mm.

IMG_1978[1].JPG

Mạ  Niken

Mạ niken không điện : mạ treo.

Kích thước bể mạ:

D1200mm x R450mm x S900mm.

Plating.jpg

Các loại xi mạ khác

Mạ niken điện, thiếc bóng, thiếc mờ:

mạ treo, mạ quay.

Kích thước bể mạ:

D550mm x R330mm x S700mm.

bottom of page