top of page

CÁC LOẠI XI MẠ

k%25E1%25BA%25BDm%2520tr%25E1%25BA%25AFn

Kẽm trắng xanh

Mạ kẽm trắng xanh có 2 phương pháp xử lý: mạ quay và mạ treo.

Thực hiện trên chuyền tự động , chuyền thủ công.

Có thể xử lý đơn hàng số lượng lớn.

e559e5408b1877462e09.jpg

Kẽm đen

Mạ kẽm đen: mạ treo.

Thực hiện trên chuyền tự động , chuyền thủ công.

Có thể xử lý đơn hàng số lượng lớn.

dc219e40f0180c465509_edited.jpg

Niken điện

Mạ niken điện có 2 phương pháp xử lý: mạ quay và mạ treo.

Thực hiện ở chuyền thủ công.

niken%2520ko%2520dien_edited_edited.png

Niken không điện (Niken hóa)

Mạ niken điện có 2 phương pháp xử lý: mạ giỏ và mạ treo.

Thực hiện ở chuyền tự động và chuyền thủ công.

c3b613f17da981f7d8b8_edited.jpg

Thiếc bóng

Mạ thiếc bóng có 2 phương pháp xử lý: mạ quay và mạ treo.

Thực hiện ở chuyền thủ công.

thi%E1%BA%BFc%20m%E1%BB%9D_edited.jpg

Thiếc mờ

Mạ thiếc mờ có 2 phương pháp xử lý: mạ quay và mạ treo.

Thực hiện ở chuyền thủ công.

bottom of page