top of page

THIẾT BỊ

bdeb2245caa537fb6eb4.jpg
Máy X-Ray
d8a4bc2597336b6d3222_edited.jpg
Phòng lab
IMG_1981%5B1%5D_edited.jpg
Hệ thống xử lý thải
Keiden 5.JPG
Máy quang phổ
Keiden%20%E4%BA%88%E5%82%99%EF%BC%93_edi
Máy phun muối
0dd0a4208f3673682a27_edited.jpg
Kính hiển vi
bottom of page