top of page

CHẤT LƯỢNG và MÔI TRƯỜNG

SGS_ISO 9001_TCL_HR.jpg
tieu-chuan-rohs-la-gi.jpeg
ISO 9001-2015.jpg

RoHS là gì?

RoHS là tiêu chuẩn được viết tắt của Restriction of Hazardous Substances – Hạn chế các chất độc hại. RoHS bắt nguồn từ Liên minh Châu Âu và có ý nghĩa là hạn chế sử dụng các vật liệu nguy hiểm cụ thể có trong các sản phẩm điện và điện tử (được gọi là EEE). 

Các chất độc hại hạn chế theo tiêu chuẩn RoHS là gì?

RoHS là tiêu chuẩn hạn chế các chất độc hại

Các chất bị cấm theo tiêu chuẩn RoHS là chì (Pb), thủy ngân (Hg), cadmium (Cd), crom hóa trị sáu (CrVI), biphenyls polybrominated (PBB) và ete diphenyl polybrominated (PBDE), Di-2-ethylhexyl phthalate (DEHP), butylbenzyl phthalate (BBP), di-n-butyl phthalate (DBP), diisobutyl phthalate (DIBP).

Tại sao tiêu chuẩn RoHS quan trọng?

RoHS có ý nghĩa giúp người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm an toàn cho sức khoẻ và không gây ô nhiễm môi trường trong quá trình sản xuất và tái chế. Chúng tôi luôn tuân thủ RoHS nhằm hướng tới nền công nghiệp xanh. 

bottom of page